Noi, cei implicați direct sau indirect în sistemul de învățământ, avem astăzi portavocea pentru a răspunde la două întrebări esențiale:

Care sunt transformările probabile în societate până în 2030, din perspectiva relevanţei lor pentru educaţie?
Ce tip de educaţie pregăteşte cel mai bine oamenii pentru lumea anului 2030?

Răspunsurile noastre la aceste două întrebări vor reprezenta pilonii pe care vor fi construite scenarii privind viziunea și obiectivele României, pentru educație și cercetare, până în 2030. Până acum am discutat între noi, crezând că ceea ce avem de spus nu va avea nicicând loc pe masa decidenților, dar astăzi putem contribui în mod direct la adaptarea sistemului de educație la tendințele momentului sau putem introduce pe agenda consultării publice metode alternative pe care le considerăm utile. Practic, astăzi decidem viitorul învățământului românesc și odată cu el, viitorul acestei țări.

Din spusele Administrației Prezidențiale pe site-ul web dedicat proiectului www.romaniaeducata.eu/:

„România educată” este proiectul național al Președintelui României și reprezintă începutul reașezării societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate.

În acest sens, în perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială derulează o amplă dezbatere publică privind educația și cercetarea din România, structurată în trei etape:

 • Prima etapă (2016-2017) va fi dedicată unei dezbateri ce își dorește să antreneze întreaga societate în construirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație și cercetare, viziune care să sprijine apoi identificarea opțiunilor strategice ale României şi transformarea lor în obiective de țară. Viziunea „România educată” va oferi o imagine dezirabilă şi realistă asupra sistemului de educaţiei din România, o imagine pe care ne-o asumăm ca reper al reformei sistemului şi al transformării României. Abordarea utilizată pentru construcția viziunii este de una de tip foresight, respectiv:

  • Participativă, cu implicarea experţilor, actorilor cheie şi a societăţii în general;
  • Prospectivă, vizând anticiparea şi racordarea la tendinţele şi transformările din societate;
  • Sistematică – prin utilizarea unor tehnici de dezbatere structurate, faţă în faţă şi online, atât pentru înţelegerea situaţiei actuale, cât şi pentru explorarea soluţiilor posibile şi construcţia consensului asupra opţiunilor dezirabile;
  • Sistemică – prin considerarea interdependenţelor dintre direcţiile de acţiune propuse şi a impactului acestora asupra sectoarelor de educaţie și cercetare;
  • Orientată spre acţiune – întreaga construcţie vizează identificarea direcţiilor de acţiune, care trebuie să înceapă în perioada imediat următoare.
 • A doua etapă (2017) va porni de la viziunea și obiectivele asumate anterior, pentru a creiona o strategie și un plan operațional pentru educație și cercetare.

 • A treia etapă (2018) implică elaborarea unui mix de politici publice clare, a unui model de guvernanță pentru sectorul educație și cercetare și, în măsura în care este necesară, susținerea unei eventuale reașezări normative.

Consultarea online din cadrul proiectului România Educată este o inițiativă a Administraţiei Prezidenţiale, implementată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCȘ) și Unităţii Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Mesajul meu este să vă puneți ordine în gânduri și să completați acest formular. Dați share să afle toți interesați, faceți clacă de idei de vi se pare necesar, dar nu lăsați oportunitatea să ne scape printre degete.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *